Neurolog dla dorosłych

lek. med. Joanna Trajgis - specjalista neurolog, posiadający uprawnienia do opisywana i interpretacji badań EEG i polisomnograficznych, ukończone szkolenie w zakresie neurofizjologii klinicznej w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, wieloletnia praca na oddziałach neurologicznych, leczenie udarów mózgu oraz w poradniach neurologicznych.

lek. med. Joanna Weiss-Dobosiewicz - specjalista neurolog
Joanna Weiss-Dobosiewicz urodziła się w Bydgoszczy i tam ukończyła studia na Wydziale Lekarskim UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Po stażu podyplomowym w szpitalu MSWiA w Poznaniu rozpoczęła specjalizację z neurologii na Oddziale Neurologicznym z Zespołem ds. Stwardnienia Rozsianego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Pracowała również na Oddziale Udarowym w tym samym szpitalu.
Zdobyła bogate doświadczenie w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego wykonując zabiegi diagnostyczne i lecznicze, konsultując pacjentów wewnątrzszpitalnych oraz pełniąc dyżury lekarskie w Neurologicznej Izbie Przyjęć w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu i na Oddziale Neurologii Szpitala w Puszczykowie. Swoją neurologiczną wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych konferencjach i spotkaniach naukowych. W 2019 r. zdała egzamin specjalizacyjny z neurologii. Obecnie pracuje jako lekarz specjalista neurolog w Szpitalu w Puszczykowie oraz jako internista w POZ w Poznaniu na Osiedlu Dębina, bo interna także jest jej wielką medyczną pasją – obok neurologii.
Prywatnie interesuje się literaturą piękną (uwielbia Alice Munro), hodowlą roślin (szczególnie storczyków), muzyką poważną i nie tylko - gra na gitarze i fortepianie. Kocha podróże, jest wielką fanką żeglarstwa i spływów kajakowych.

 Neurolog przyjmuje pacjentów ze schorzeniami takimi jak:

  • dyskopatie
  • neuropatie
  • zaburzenia napadowe (padaczka, stany migrenowe)
  • stwardnienie rozsiane
  • zaburzenia ruchowe
  • choroby otępienne
  • guzy mózgu
  • udary mózgu
  • i inne choroby OUN i obwodowego układu nerwowego

Należy pamiętać, że neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre schorzenia są schorzeniami w dziedzinie neurologa jak i psychiatry. Neurolog zajmuje się głównie chorobami związanymi z uszkodzeniem układu nerwowego, natomiast psychiatra zajmuje się głównie chorobami związanymi z zaburzeniem funkcjonowania mózgu jako całości.

Wśród naszych specjalistów pracują również psycholodzy i psychiatrzy. Dzięki temu poradnia jest w stanie zapewnić  pacjentom całościową i wielokierunkową pomoc medyczną i terapeutyczną. Właściwa współpraca specjalistów daje szanse na skuteczniejsze leczenie.

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ (na podstawie skierowania do poradni neurologicznej) oraz komercyjnie.


Współpracujemy z: