neurolog dla dorosłch

dr n. med. Wojciech Ambrosius - specjalista neurolog, wieloletnia praca w  Klinice Neurologii w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu

lek. med. Karolina Kupczyk - specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy, swoje doświadczenie zdobywała m. in. poprzez wieloletnią pracę w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu (Klinika Neurologii, Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego)

lek. med. Joanna Trajgis - specjalista neurolog, posiadający uprawnienia do opisywana i interpretacji badań EEG i polisomnograficznych, ukończone szkolenie w zakresie neurofizjologii klinicznej w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, wieloletnia praca na oddziałach neurologicznych, leczenie udarów mózgu oraz w poradniach neurologicznych

 Neurolog przyjmuje pacjentów ze schorzeniami takimi jak:

  • dyskopatie
  • neuropatie
  • zaburzenia napadowe (padaczka, stany migrenowe)
  • stwardnienie rozsiane
  • zaburzenia ruchowe
  • choroby otępienne
  • guzy mózgu
  • udary mózgu
  • i inne choroby OUN i obwodowego układu nerwowego

Należy pamiętać, że neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre schorzenia są schorzeniami w dziedzinie neurologa jak i psychiatry. Neurolog zajmuje się głównie chorobami związanymi z uszkodzeniem układu nerwowego, natomiast psychiatra zajmuje się głównie chorobami związanymi z zaburzeniem funkcjonowania mózgu jako całości.

Wśród naszych specjalistów pracują również psycholodzy i psychiatrzy. Dzięki temu poradnia jest w stanie zapewnić  pacjentom całościową i wielokierunkową pomoc medyczną i terapeutyczną. Właściwa współpraca specjalistów daje szanse na skuteczniejsze leczenie.

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ (na podstawie skierowania do poradni neurologicznej) oraz komercyjnie.


Współpracujemy z: