Opieka psychologa, psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży w Luboniu

Bezpłatna opieka psychologów, terapeutów dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ, bez skierowania.

Dla kogo?

Wsparcie wyspecjalizowanego zespołu terapeutów środowiskowych, psychologów i psychoterapeutów dla:

  • dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego,
  • dzieci i młodzież objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki
  • młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia,
  • a także rodzin i opiekunów prawnych.

Oferta ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży, które:
-odczuwają lęk wynikający:
       -z ilości materiałów otrzymywanych do nauki zdalnej;
       -niepewności związanej z egzaminami (ósmoklasity, maturalnymi);
-borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi;
-maja trudności :
      -w relacjach z rówieśnikami;
      -w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań;
-spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami;
-doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych;
-padły ofiarą przemocy.

Spotkania z terapeutą środowiskowym
Terapia środowiskowa ukierunkowana jest na spotkania w środowisku dziecka/nastolatka, rozmowach o historii problemu i o podejmowanych próbach jego rozwiązania. Wspólnie podejmowana jest decyzja o dalszych konsultacjach. Budowana jest w rodzicach postawa wsparcia swych dzieci w rodzinie oraz w najbliższym otoczeniu. Umacnianie więzi w rodzinie. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z życiem codziennym. Pomoc w kierowaniu do wyspecjalizowanych placówek. Aktywizacja zawodowa i społeczna rodziny. Wsparcie otrzymuje cała rodzina.

Formy pomocy

Ze względu na zaistniała sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wpowadzone zostały porady psychologiczne i sesje psycoterapeutyczne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności, elastycznie dosotsowanych do pacjentów.

Bezpośredni kontakt za pośrednictwem systemów teleinformatycznych z terapeutą trwa tyle samo, ile stacjonarnie w Placówce. Porady psychologiczne jak i sesje psychoterpaeutyczne odbywają się w atmosferze spokoju i pełnej dyskrecji.

Wsparcie ukierunkowane jest na zdiagnozowaniu problemu, szukaniu rozwiązań, pomocy oraz współpracy z opiekunami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Zapraszamy do współpracy:

-Poradnie Psychologiczno-Pedagogoiczne,
-Opieki Społeczne,
-Ośrodki Interwencji Kryzysowych,
-Pedagogów,
-Szkoły,
-Przedszkola.

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00
telefon: (61) 855 28 33
adres: ul. Dworcowa 1, Luboń (lokal przy dworcu)


Dokumenty do pobrania:
Dzieci i młodzież do momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej - oświadczenie / zgoda na leczenie osoba niepełnoletnia
Opiekun prawny - oświadczenie / zgoda na leczenie opiekun prawny


Współpracujemy z: