Opieka psychologa, psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży w Luboniu

Bezpłatna opieka psychologów, terapeutów dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ, bez skierowania.

Dla kogo?

Wsparcie wyspecjalizowanego zespołu terapeutów środowiskowych, psychologów i psychoterapeutów dla:

 • dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego,
 • dzieci i młodzież objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki
 • młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia,
 • a także rodzin i opiekunów prawnych.

Oferta ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży, które:

 • odczuwają lęk wynikający z:
  -ilości materiałów otrzymywanych do nauki zdalnej,
  -niepewności związanej z egzaminami (ósmoklasisty, maturalnymi, itp.),
 • borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi
 • mają trudności w:
  -relacjach z rówieśnikami,
  -zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań
 • spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi, z rodzicami/ rodzeństwem/ nauczycielami,
 • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych,
 • padły ofiarą przemocy

Spotkania z terapeutą środowiskowym

Terapia środowiskowa ukierunkowana jest na spotkania w środowisku dziecka/nastolatka, rozmowach o historii problemu i o podejmowanych próbach jego rozwiązania. Wspólnie podejmowana jest decyzja o dalszych konsultacjach. Budowana jest w rodzicach postawa wsparcia swych dzieci w rodzinie oraz w najbliższym otoczeniu. Współpraca z terapeutą środowiskowym polega na umacnianiu więzi w rodzinie, rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z życiem codziennym. Spotkania oferują pomoc w kierowaniu do wyspecjalizowanych placówek, aktywizacji zawodowej i społecznej rodziny. Wsparcie otrzymuje cała rodzina.

Formy pomocy

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wpowadzone zostały porady psychologiczne i sesje psychoterapeutyczne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności, elastycznie dostosowanych do pacjentów.

Bezpośredni kontakt za pośrednictwem systemów teleinformatycznych z terapeutą trwa tyle samo ile stacjonarnie w placówce. Porady psychologiczne jak i sesje psychoterpaeutyczne odbywają się w atmosferze spokoju i pełnej dyskrecji.

Wsparcie ukierunkowane jest na zdiagnozowaniu problemu, szukaniu rozwiązań, pomocy oraz współpracy z opiekunami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Zapraszamy do współpracy:

 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogoiczne,
 • Opieki Społeczne,
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowych,
 • Pedagogów,
 • Szkoły,
 • Przedszkola.

Zespół terapeutyczny:

mgr Dorota Jadwiga Szmatuła- psycholog, psychoterapeuta

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Kwalifikacje potwierdzone przez:

 • Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG)
 • Europejski Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
 • Certyfikat Psychoterapeuty i Trenera dla dzieci, młodzieży i rodziców wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.
 • Certyfikat Psychoterapeuty dla dorosłych wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.

mgr Magdalena Szmyt- psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Pracuje jako psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży. Praca w nurcie systemowym. Terapia systemowa służy przede wszystkim opanowywaniu problemów pojawiających się w rodzinach. W przypadku terapii systemowej kluczowym założeniem jest to, że rodzinę traktuje się jako system. Mogą w nim występować czasowe komplikacje i nieprawidłowości. Metodę tę porównuje się też czasem do efektu motyla. Zakłada on, że dane działanie może wywołać efekt, z którego nie zdajemy sobie niejednokrotnie sprawy. W obu ujęciach świat lub rodzinę pojmuje się jako układ zamknięty, którego poszczególne elementy są ze sobą ściśle powiązane i mają na siebie wzajemny wpływ.


mgr Marzena Ciesiółka- psycholog terapeuta środowiskowy

Pracuje jako psycholog dla dzieci i młodzieży. Podejmuje współpracę z młodszymi dziećmi oraz ich rodzicami/opiekunami.


mgr Dorota Koper- psycholog, psychoterapeuta, mediator

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kurs psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Jest mediatorem sądowym w sprawach rodzinnych oraz w sprawach cywilnych i gospodarczych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno w:
w NZOP Medison w Koszalinie,
Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie,
Szpitalu Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu,
Wojewódzkim Szpitalu w Poznaniu,
Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu. 


Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00
telefon: (61) 855 28 33
adres: ul. Dworcowa 1, Luboń (lokal przy dworcu)Dokumenty do pobrania:
Dzieci i młodzież do momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej:
oświadczenie / zgoda na leczenie osoba niepełnoletnia

Opiekun prawny: oświadczenie / zgoda na leczenie opiekun prawny


Współpracujemy z: