Leczenie uzależnień

Uzależnienie od alkoholu

W Polsce wg szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych żyje ok. 800.000 osób uzależnionych, a kolejne 3.000.000 pije nadmiernie.

Prawie każdemu zdarza się okazja do wypicia drinka, jednak gdy pijemy za dużo narażamy się na przykre konsekwencje i ryzyko utraty zdrowia.

Pijąc zbyt dużo ryzykujesz Twoje zdrowie.

Możesz nie być tego świadomy, ale alkohol jest jednym z najczęściej wymienianych czynników prowadzących do pogorszenia stanu zdrowia i skrócenia życia. Alkohol powoduje wiele dolegliwości i sprzyja występowaniu urazów.

Alkohol jest toksyną i wpływa na wszystkie narządy. Według aktualnej wiedzy odgrywa on rolę w powstaniu ponad 60 chorób i pogarsza ich przebieg.
Do najczęstszych ciężkich schorzeń, w powstawaniu których picie alkoholu pełni istotną rolę należą:

 • rak jamy ustnej, gardła, żołądka, wątroby, jelita grubego,a u kobiet zwiększone ryzyko raka piersi,
 • choroby psychiczne,
 • choroby przewodu pokarmowego: ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, marskość wątroby,
 • choroby sercowo-naczyniowe: zawał serca, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze.

Choć pokutują wśród nas wyobrażenia i stereotypy na temat picia musimy pamiętać, że problem uzależnienia od alkoholu dotyczy osób z każdego szczebla drabiny społecznej.

Pijąc nadmierną ilość alkoholu ryzykujesz również swój wygląd, przesadne picie wpływa negatywie na:

 • masę ciała- alkohol pobudza uczucie głodu,
 • skórę- alkohol wysusza skórę, przez co wygląda na zmęczoną i jest matowa, przyspiesza powstawanie zmarszczek, zwiększa ryzyko pojawienia się łuszczycy i powoduje cięższy jej przebieg.

Przesadne picie wpływa nie tylko na Ciebie, ma wpływ również na:

 • rodzinę- alkohol jest główną przyczyną przemocy domowej i rozpadu rodziny. W domach, w których pije się alkohol głównie cierpią dzieci. To nie prawda, że dzieci nie widzą i nie rozumieją, że ich opiekun jest pod wpływem alkoholu. Pijąc w obecności dzieci, uczymy je, że alkohol jest nieodłącznym i naturalnym aspektem w życiu.
 • pracę- pijąc narażasz się na utratę swojej pracy.

W Polsce jest 800.000 osób uzależnionych od alkoholu. Czy sądzisz, że możesz być jedną z nich? Spróbuj odpowiedzieć na 4 poniższe pytania:

 1. Czy czułeś kiedykolwiek, że powinieneś przerwać picie?
 2. Czy ludzie sprawiali Ci przykrość przez krytykowanie Twojego picia?
 3. Czy czułeś się kiedykolwiek źle lub winny z powodu Twojego picia?
 4. Czy kiedykolwiek po obudzeniu pierwszą Twoją myślą była myśl o wypiciu alkoholu, aby uspokoić nerwy albo przerwać objawy przepicia?

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na jedno z powyższych pytań- świadczy to o tym, że istnieje podejrzenie problemów alkoholowych.

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na 2 lub więcej pytań jest wielce prawdopodobne, że masz poważne problemy alkoholowe.

 

GRUPOWA PSYCHOTERAPIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

GRUPA PODSTAWOWA
Poniedziałki godz. 17.00
GRUPA POGŁĘBIONA
Czwartki godz. 17.00
DLA KOGO?

Może brać w niej udział każdy kto jeszcze nie leczył się z powodu uzależnienia. Dla osób, które mają świadomość swojego problemu, uczestniczyły już w jakiejś formie psychoterapii podstawowej (w poradni, na oddziale dziennym lub oddziale stacjonarnym), są w stanie utrzymywać abstynencję i chciałyby kontynuować terapię w grupie.

Z JAKIM PROBLEMEM?
Grupy przeznaczone są dla tych pacjentów, którzy mają problem z substancjami psychoaktywnymi, alkoholem, narkotykami, dopalaczami, lekami i/lub mieszają te środki na raz.
CHARAKTER GRUP
Grupy mają charakter półotwarty i oznacza to, że każdy nowy przybyły pacjent ma możliwość dołączenia, po wcześniejszej konsultacji z terapeutą prowadzącym. Grupa ma charakter zamknięty. Po utworzeniu się grupy nie ma możliwości dołączenia w trakcie trwania.
CZAS TRWANIA LECZENIA
Czas trwania leczenia i cel do osiągnięcia ustala sam pacjent w ścisłej współpracy z terapeutą prowadzącym.
OSOBA PROWADZĄCA GRUPĘ
mgr Mariusz Szokaluk - psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista ds rodzin mgr Honorata Pałczyńska - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji.

 

 


Uzależnienie od nikotyny

Według Światowej Organizacji Zdrowia 8,7 mln Polaków to nałogowi palacze.

Dym tytoniowy zawiera 4000 związków chemicznych, z których ponad 40 stanowią substancje rakotwórcze. Wszystkie docierają do najgłębszych zakamarków organizmu palacza oraz osób go otaczającego.

Skutki palenia papierosów:

 1. Z każdym wypalonym papierosem wzrasta ciśnienie tętnicze krwi oraz następuje przyspieszenie akcji serca. Nie ma bezpiecznej liczby wypalonych papierosów- nawet niewielka liczba może spowodować wzrost powikłań nadciśnienia tętniczego.
 2. Paląc papierosy zwiększamy trzykrotnie możliwość wystąpienia zawału serca i udaru mózgowego.
 3. Wdychając dym tytoniowy, palacz naraża siebie oraz osoby w otoczeniu (biernych palaczy) na utratę zdrowia.
 4. Palenie papierosów „light” nie zmniejszają możliwości wystąpienia zawału serca.
  Szacuje się, że średnia różnica długości życia między palaczami a osobami niepalącymi wynosi 15 lat.

Jak rzucić palenie?

Przede wszystkim porozmawiaj z lekarzem o zdrowotnych skutkach palenia i korzyści z zaprzestania palenia. Lekarz pomoże Ci się zmotywować do rzucenia palenia, możliwe że wprowadzi psychoterapię i farmakoterapię by Ci pomóc z zerwaniem z nałogiem.

 

Prowadzimy leczenie uzależnień od alkoholu oraz mieszanych. Leczenie jest bezpłatne, finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby bezpośrednio dotknięte problemem mogą zgłosić się bez skierowania! Od członków rodzin wymagane jest skierowanie na leczenie (poza konsultacjami psychiatrycznymi, które również nie wymagają skierowania).


Mieścimy się w dogodnej lokalizacji w Centrum Poznania, przy ul. Powstańców Wlkp. 4 - między Uniwersytetem Ekonomicznym (ok. 50 m) a Starym Browarem (ok. 100 m), w dzielnicy Starego Miasta.


Zapewniamy indywidualne podejście do pacjenta, dyskrecję i anonimowość.

 

Zespół terapeutyczny:

Lekarze:

lek. med. Magdalena Hauser-Michalska- specjalista psychiatra

lek. med. Piotr Joachimiak -specjalista psychiatra

lek. med. Dorota Krzesińska - specjalista psychiatra

 

Psycholodzy/ psychoterapeuci leczenia uzależnień:

 
 

mgr Mariusz Szokaluk - psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista ds rodzin

Ukończył studia magisterskie z zakresu pomocy rodzinie realizowałem w Instytucie Nauk o Rodzinie, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.
Specjalizację z psychoterapii i profilaktyki uzależnień uzyskał na studiach podyplomowych w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego w KUL, otrzymując państwowy certyfikat specjalisty terapii uzależnień. Ukończył szkołę psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Jest w drodze do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Odbył liczne szkolenia psychoterapeutyczne dające uprawnienia i umiejętności do pracy z pacjentami uzależnionymi behawioralnie.
Pracuje z osobami uzależnionymi od narkotyków, alkoholu, dopalaczy, jak i uzależnionymi od zachowań destruktywnych - hazard, seks, komputer itp.
Prowadzi konsultacje, poradnictwo oraz psychoterapię par, małżeństw, rodzin, które znalazły się w kryzysie, przeżywają zdradę, rozstanie, żałobę, czy lęki. Pracuję z osobami, które nie radzącą sobie ze stresem, emocjami, czy akceptacją siebie,doświadczają przemocy, współuzależnienia czy innych obciążeń psychicznych.
Figuruje w ewidencji specjalistów uprawnionych do opiniowania osób uzależnionych - oskarżonych w związku z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.
Swoją prace poddaje stałej superwizji. Kieruje się Kodeksem Etycznym Terapeuty Uzależnień, oraz Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Honorata Pałczyńska - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. W poradni zajmuje się psychoterapią indywidualną osób uzależnionych oraz osób, których bliscy mają problemy z uzależnieniem. Prowadzi również grupową pogłębioną psychoterapię uzależnień, dla osób z co najmniej kilkumiesięczną abstynencją od używania substancji. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Edyta Wojciechowska-Bielak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia

Uzyskała dyplom w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje z osobami dorosłymi, zwłaszcza z bliskimi osób uzależnionych.

mgr Jadwiga Sęczkowska-Sakson - specjalista psycholog kliniczny

Wykonuje diagnozę psychologiczna, prowadzi terapię indywidualną w podejściu poznawczo-behawioralnym.

mgr Natalia Rezlewicz - specjalista psycholog kliniczny

Ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Psychoterapii Systemowej. Specjalizuje się w terapii osób dorosłych, terapii par oraz rodzin. Zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją funkcjonowania poznawczego w kontekście dysfunkcji centralnego układu nerwowego m.in. po udarach niedokrwiennych i krwotokach mózgu.

mgr Jakub Wojnarowski - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji.

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji.

mgr Małgorzata Kozak - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Psychoterapeutka w trakcie końcowego etapu szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność – psychologia kliniczna). Ukończyła Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii pod kierunkiem prof. Marii Beisert na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Terapii Uzależnień w Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień. Swoją pracę poddaje superwizji. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

mgr Julia Michalak-Guzik - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła psychologię o specjalności klinicznej oraz podyplomowe studia "Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii" na UAM w Poznaniu. Absolwentka Studium Terapii Uzależnień i cyklu szkoleniowego w tym zakresie zakończonego egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu psychoterapii: Gestalt, Analiza Transakcyjna, systemowej, MBT. Aktualnie w trakcie nauki na czteroletnim Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. indywidualnie, z osobami dorosłymi, uzależnionymi oraz bliskimi osób uzależnionych.

mgr Agata Pakuza- certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta

 

mgr Aleksandra Pardel- psycholog, certyfikowany specjalista uzależnień

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie i podyplomowego studium pedagogicznego organizowanego przez UAM. Ukończyła kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, kurs pierwszego stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), szkolenie z Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT) – stopień podstawowy certyfikowane przez Anna Freud Centre w Londynie, szkolenie z Dialogu Motywującego w pracy z grupą, szkolenia z terapii uzależnień behawioralnych oraz różnych aspektów grupowej i indywidualnej pracy z osobami uzależnionymi.


Współpracujemy z: