Psycholog dla dzieci i młodzieży

Uwaga!!!
W związku z sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wprowadzone zostały konsultacje lekarskie, porady psychologiczne oraz sesje psychoterapii indywidualnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (ustalany indywidualnie z Pacjentem). 
Konsultacje/ porady/ sesje online dedykowane są dla pacjentów kontynuujących leczenie w ramach NFZ oraz prywatnie. Więcej informacji dotyczących wizyt prywatnych online  tutaj.

Formy pomocy w naszej placówce:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • psychoterapia.

 

Oferowana pomoc psychologiczna skierowana jest dla dzieci i młodzieży:

 • z trudnościami:
  • w budowaniu relacji rówieśniczych,
  • okresu dorastania,
  • w zrozumieniu siebie, swoich zachowań, emocji,
  • związanych z różnymi sytuacjami kryzysowymi,
  • wychowawczymi (konsultacje i wsparcie dla rodziców).
 • z zaburzeniami:
  • depresyjnymi,
  • lękowymi (również fobie),
  • adaptacyjnymi,
  • odżywiania (bulimia, anoreksja),
  • psychosomatycznymi,
  • dotyczącymi moczenia nocnego.
 • będacymi ofiarami różnych form przemocy.

 

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ  na podstawie skierowania do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz komercyjnie- bez skierowania.

 

Terapeuci:

mgr Iwona Jóźwiak - psycholog, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka
W poradni zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci. Należy do Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal,gdzie pełni funkcje sekretarza, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Jest wykładowcą w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończyła pięcioletnie podyplomowe szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej zakończone egzaminem państwowym. Ukończyła czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic im. dr J. Babińskiego w Krakowie oraz czteroletnie Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Zwiększa swoje kompetencje poprzez uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach i superwizji.

mgr Marika Krysiak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii i dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz dwuletni kurs Terapii Par, a także Podyplomowe Studium z zakresu Pomocy Psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – European Certificate of Psychotherapy, wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP).
Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi i młodzieżą, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, doświadczają nagłych i trudnych zdarzeń, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także doświadczają poczucia braku satysfakcji z życia, mają trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu związków emocjonalnych, czują się osamotnione i niezrozumiane przez innych, są w konflikcie lub w sytuacji rozstania, odczuwają nastrój depresyjny, cierpią na nerwice, zaburzenia lękowe, mają problemy seksuologiczne.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

mgr Anna Kochanowska-psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży (Centrum Egzaminów Medycznych), certyfikowany specjalista terapii uzależnienia.
Ukończyła Szkolę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w ramach Ośrodka „Regeneracja” i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, szkolenie w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz kursy dotyczące problematyki dzieci, młodzieży i rodziny. Ukończyła szkolenie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie w zakresie psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. Szkoliła się z Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT) w Centrum Anny Freud w Londynie, ukończyła pierwszy i drugi stopień szkolenia MBT. Obecnie jest uczestniczką specjalizacji z psychologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym, a w pracy z rodzinami integruje myślenie systemowe oraz strategie oparte o metody behawioralno – poznawcze. Pomaga rodzicom w lepszym rozumieniu potrzeb swoich dzieci na różnych etapach rozwoju oraz w odbudowywaniu dobrej, wspierającej optymalny rozwój relacji. Pracuje z dziećmi, nastolatkami i rodzicami oraz z osobami dorosłymi. 
Zajmuje się:
- trudnościami wychowawczymi i w komunikacji z dzieckiem;
- zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, odżywiania u dzieci i młodzieży;
- samouszkodzeniami;
- uzależnieniami chemicznymi i behawioralnymi (np. od elektroniki);
- problematyką dzieci i nastolatków z diagnozą ADHD;
- zaburzeniami zachowania; 
- pracuje również z osobami wkraczającymi w dorosłość.

mgr Aleksandra Ksokowska-Robak – psycholog, psychoterapeutka dzieci, młodzieży i rodzin.
Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Systemowej Rodzin i Par przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja w Warszawie. Jest autorką poradników dla rodziców i opracowań dotyczących rozwoju dziecka oraz współpracownikiem miesięcznika "Dziecko".
Wspiera dzieci i nastolatki w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi (m.in. rozwód rodziców, zmiana szkoły, choroba w rodzinie, żałoba), przezwyciężaniu trudności w relacjach z rówieśnikami związanych z wycofaniem lub impulsywnością, radzeniu sobie z lękiem, obniżonym nastrojem i objawami psychosomatycznymi.
Wspiera rodziców w rozwiązywania trudności wychowawczych, radzeniu sobie ze zmianami m.in. z pójściem dziecka do przedszkola/szkoły, pojawieniem się rodzeństwa, kryzysem związanym z dorastaniem dzieci, pracą jednego z rodziców w innym kraju, rozwodem rodziców, chorobą w rodzinie.
Pracuje z rodzinami nad poprawą komunikacji i wzajemnego zrozumienia uczuć i potrzeb pojawiających się w rodzinnych relacjach.
W ramach swojej pracy prowadzi: terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną.

mgr Michał Ciesielski - psycholog, nurt poznawczo-behawioralny, seksuolog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu
Absolwent 5-letnich studiów psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2,5-rocznych studiów podyplomowych seksuologii klinicznej na tej samej uczelni. W trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, rekomendowanej przez PTTPB. Pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

mgr Sylwia Osiecka - psychoterapeuta

mgr Olga Hejmej - psycholog


Współpracujemy z: