Dokumenty do pobrania

 

OPIEKA PSYCHOLOGA/PSYCHOTERAPEUTY I POZIOM REFERENCYJNY LUBOŃ:

Dzieci i młodzież do momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej - oświadczenie / zgoda na leczenie osoba niepełnoletnia

Opiekun prawny - oświadczenie / zgoda na leczenie opiekun prawny

OPIEKA PSYCHOLOGA/PSYCHOTERAPEUTY I POZIOM REFERENCYJNY POZNAŃ:

Dzieci i młodzież do momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej - oświadczenie / zgoda na leczenie osoba niepełnoletnia

Opiekun prawny - oświadczenie / zgoda na leczenie opiekun prawny

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (LEKARZ RODZINNY), AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, PORADNIA STOMATOLOGICZNA, PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO POZNAŃ:

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH POZNAŃ:


Współpracujemy z: