Endokrynolog

dr n. med.Michał Szuber- jest absolwentem Wydziału Lekarskiego, Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, który ukończył z wyróżnieniem w 1999 roku. Szkolenie specjalizacyjne odbył w Klinice Perinatologii i Ginekologii, GPSK UM w Poznaniu przy ulicy Polnej.
Tytuł specjalisty w położnictwie i ginekologii uzyskał w kwietniu 2008 roku zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z oceną bardzo dobrą. W 2009 roku uzyskał certyfikat badań prenatalnych Fetal Medicine Foundation, który co roku poddają audytowi. W latach 2010 – 2011 swoje umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii potwierdził uzyskując stosowne certyfikaty Sekcji Ultrasonografii PTG.
W maju 2011 roku obronił pracę doktorską pod tytułem: „Ocena ekspresji oraz sygnalizacji EG-VEGF i receptorów PKR1 w myometrium oraz łożysku kobiet z ciąż prawidłowych i ciąż powikłanych stanem przedrzucawkowym” będącą kontynuacją własnych badań, które prowadził podczas stypendium w The Queen’s Medical Research Institute w Edynburgu w latach 2005 – 2006.
W 2011 roku mając na uwadze swój rozwój zawodowy rozpoczął specjalizację z endokrynologii. Kontynuował podnoszenie kwalifikacji zawodowych, czego dowodem jest uzyskanie w 2013 roku certyfikatów Sekcji Ultrasonografii PTG w zakresie badań prenatalnych, oceny serca płodu i badań dopplerowskich. W kwietniu 2016 roku zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskał tytuł endokrynologa.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

W zakresie endokrynologii zajmuje się:

  • chorobami tarczycy,
  • nadczynnością i niedoczynnością tarczycy (w tym chorobą Hashimoto),
  • chorobami przysadki,
  • hiperprolaktynemią,
  • zaburzeniami odżywiania (otyłość, anoreksja),
  • chorobą guzkową tarczycy,
  • akromegalią,
  • chorobą i zespołami Cushinga,
  • chorobami nadnerczy,
  • chorobami gonad .

Dr Michał Szuber wykonuje w naszej placówce również badania prenatalne I trymestru, II trymestru (usg anatomiczne) i III trymestru (USG Doppler) oraz badania USG 3D i 4D płodu.


Współpracujemy z: