Psycholog

Uwaga!!!
W związku z sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wprowadzone zostały konsultacje lekarskie, porady psychologiczne oraz sesje psychoterapii indywidualnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (ustalany indywidualnie z Pacjentem). 
Konsultacje/ porady/ sesje online dedykowane są dla pacjentów kontynuujących leczenie w ramach NFZ oraz prywatnie. Więcej informacji dotyczących wizyt  prywatnych online  tutaj.

Psycholog oferuje pomoc dla osób przeżywających różnego rodzaju problemykryzysy życiowe, takie jak rozpad związku, choroba, utrata pracy, śmierć osoby bliskiej. Towarzyszy pacjentowi przy w rozwiązywaniu problemów życiowych i emocjonalnych. Pomaga zrozumieć i zmienić nieświadome, często destrukcyjne myślenia i działania.
Należy pamiętać, że napięcie emocjonalne związane z obciążającym, nagłym wydarzeniem w życiu może spowodować przejściową trudność z samodzielnym radzeniem sobie z problemami. Dlatego też spotkanie ze specjalistą może pomóc w odzyskaniu umiejętności korzystania ze swoich zasobów.

Formy pomocy oferowane w naszej placówce :

 • diagnoza psychologiczna- proces oceny cech i stanów psychicznych człowieka dokonywany przez psychologa w oparciu o wywiad psychologiczny, obserwację i zastosowane testy psychologiczne.

 • porada psychologiczna- przeznaczona jest dla osób, które poszukują informacji w rozwiązaniu trudnej sytuacji lub aktualnych, konkretnych problemów życiowych, które powstały z przyczyn zewnętrznych.
  Porada to forma zasięgnięcia opinii specjalisty, która służy rozpoznaniu problemu, poszukiwaniu rozwiązań, przekazaniu informacji, zaplanowaniu konkretnych, realistycznych działań.

 • interwencja kryzysowa- jest to zespół oddziaływań, których celem jest ułatwienie odzyskania przez osobę zgłaszającą się równowagi wewnętrznej oraz rozwiązaniu problemu stanowiącego podłoże doświadczenia kryzysowego. Sytuacjami, które mogą wywołać kryzys są np.: śmierć bliskiej osoby, rozwód, ciężka choroba, wypadek, zwolnienie z pracy, bezrobocie, napad, kradzież.
 • psychoterapia- jest profesjonalną formą pomocy skierowaną do osób doświadczających problemów emocjonalnych lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
  Celem psychoterapii jest usunięcie lub ograniczenie przykrych dla osób zgłaszających się symptomów będących przyczyną cierpienia, a także uruchomienie procesu tworzenia się zmian. Kierunek, tempo i rodzaj zmian zawsze uwzględniają indywidualne oczekiwania i możliwości zgłaszających się osób, które zdecydowały się na podjęcie angażującego procesu, jakim jest psychoterapia. Wspólnie z terapeutą poszukuje się odpowiedzi na pytanie, dlaczego nasze obecne przekonania i sposoby funkcjonowania w niezrozumiały dla nas sposób wpływają na codzienne życie, stając się źródłem problemów, dyskomfortu, czy poczucia braku sensu.
  Psychoterapia służy lepszemu rozumieniu własnych reakcji, sposobu funkcjonowania, a także umożliwia lepszą niż dotychczasową adaptację społeczną. Szczególnie dotyczy to funkcjonowania w związkach, grupach towarzyskich, czy też płaszczyzny zawodowej.
  Warto skorzystać z psychoterapii szczególnie wtedy, gdy jakaś sytuacja lub stan powodują dyskomfort psychiczny i cierpienie, a dotychczasowe sposoby radzenia sobie zawodzą.

  Psychoterapia psychodynamiczna- to forma terapii polegająca głównie na rozmowie. Terapia prowadzona jest w oparciu o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny, mający pomóc osobie zgłaszającej się na terapię w uświadomieniu problemu i rozumieniu dróg, na jakich dochodzi do formułowania swoich sądów. Pozwala to na wgląd w siebie, lepsze zrozumienie swojego funkcjonowania, motywów kierujących naszym zachowaniem i przyjrzenie się problemowi z pełną świadomością.
  Psychoterapia psychodynamiczna służy także uświadomieniu sobie nieświadomych myśli i emocji, mechanizmów obronnych oraz interpretacji przeniesień. Skonfrontowanie ze zjawiskiem przeniesienia, które zakłada, że przenosimy naszą postawę z osoby dawnej na obecną (nawet terapeutę), jest powodem wielu nieporozumień i nieudanych, zaburzonych relacji z innymi, co jest spowodowane nieadekwatnym reagowaniem na daną osobę. Uświadomienie istnienia tego zjawiska, pozwala je zrozumieć i zmienić nasze stosunki z innymi.

  Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz  problematycznych zachowań. U podstaw terapii poznawczo-behawioralnej leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego (błędnego, rodzącego cierpienie) sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania. Terapeuta stosuje techniki poniższej terapii aby pomóc osobie zweryfikować własne wzorce myślenia i własne przekonania oraz zastąpić "błędy w myśleniu" bardziej realistycznymi i efektywnymi myślami,redukując w rezultacie dyskomfort i ograniczając samoograniczające zachowania. Terapia ta pozwala zastąpić nie sprawdzające się sposoby radzenia sobie, myślenia, odczuwania i zachowania się bardziej sprzyjającymi danej osobie.

Psychoterapia- dla kogo?
Psychoterapia skierowana jest dla osób, które:

 • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • nawiązują niesatysfakcjonujące związki,
 • doświadczają samotności, braku zrozumienia, poczucia wyobcowania,
 • chcą przyjrzeć się swoim wzorcom budowania i funkcjonowania w relacjach,
 • chcą poszerzyć swoje umiejętności interpersonalne,
 • borykają się z nieśmiałością i mają trudności by dzielić się z innymi swoimi uczuciami, doświadczeniami i myślami,
 • chcą się dowiedzieć jak są postrzegane i odbierane przez inne osoby.
   

Terapeuci ( psycholodzy, psychoterapeuci):

 mgr Arkadiusz Robak - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończył psychologię na UAM w Poznaniu oraz studia specjalizacyjne z psychologii klinicznej. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii i Szkoły Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
Prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

mgr Marika Krysiak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii i dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz dwuletni kurs Terapii Par, a także Podyplomowe Studium z zakresu Pomocy Psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – European Certificate of Psychotherapy, wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP).
Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi i młodzieżą, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, doświadczają nagłych i trudnych zdarzeń, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także doświadczają poczucia braku satysfakcji z życia, mają trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu związków emocjonalnych, czują się osamotnione i niezrozumiane przez innych, są w konflikcie lub w sytuacji rozstania, odczuwają nastrój depresyjny, cierpią na nerwice, zaburzenia lękowe, mają problemy seksuologiczne.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

mgr Małgorzata Oleśkowicz-Popiel - specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog

Zajmuje się diagnozowaniem pacjentów z chorobą Alzcheimera i terapią neuropsychologiczną u pacjentów z organicznymi zmianami w Ośrodkowym Układzie Nerwowym, po udarach i urazach mózgu, a także terapią innych funkci poznawczych. Jest kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej i Pomocy Społecznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

mgr Jadwiga Sęczkowska-Sakson - specjalista psycholog kliniczny

Wykonuje diagnozę psychologiczna, prowadzi terapię indywidualną w podejściu poznawczo-behawioralnym. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w Oddziale Psychiatrii i Leczenia Uzależnień Szpitala MSW w Poznaniu.

mgr Michał Ciesielski- psycholog, seksuolog dyplomowany, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

Absolwent 5-letnich studiów psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2,5-rocznych studiów podyplomowych seksuologii klinicznej na tej samej uczelni. W trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, rekomendowanej przez PTTPB. Pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi..

mgr Katarzyna Rawska - psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

psycholog (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), psychoterapeutka (w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej W Poznaniu, ukończone całościowe szkolenie z psychoterapii systemowej). Aktualnie w trakcie szkolenia w zakresie terapii traumy w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. W regularnej superwizji. Z doświadczeniem w pracy terapeutycznej m.in. w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Należy do Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

 

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ  na podstawie skierowania do poradni zdrowia psychicznego oraz komercyjnie-bez skierowania.

Mieścimy się w dogodnej lokalizacji w Centrum Poznania, przy ul. Powstańców Wlkp. 4 - między Uniwersytetem Ekonomicznym (ok. 50 m) a Starym Browarem (ok. 100 m), w dzielnicy Starego Miasta.


Współpracujemy z: