neurolog dla dzieci

lek. med. Karolina Kupczyk - specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy, swoje doświadczenie zdobywała m. in. poprzez wieloletnią pracę w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu (Klinika Neurologii, Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego)

Neurolog dziecięcy zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci i młodzieży z objawami uszkodzenia układu nerwowego.

Oferujemy konsultacje i leczenie w zakresie:

 • oceny rozwoju małego dziecka,
 • wcześniactwo, niska masa urodzeniowa,
 • uraz okołoporodowy (porażenie splotu barkowego, krwiak podokostnowy),
 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe (zbyt silnie lub zbyt słabo napięte mięśnie),
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • zespół Downa
 • zaburzenia snu,
 • bóle głowy m.in. migreny
 • tiki,
 • padaczka,
 • choroby nerwowo – mięśniowe,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe ; np. autyzm, zespół Aspergera

Należy pamiętać, że neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre schorzenia są schorzeniami w dziedzinie neurologa jak i psychiatry. Neurolog zajmuje się głównie chorobami związanymi z uszkodzeniem układu nerwowego, natomiast psychiatra zajmuje się głównie chorobami związanymi z zaburzeniem funkcjonowania mózgu jako całości.

Wśród naszych specjalistów pracują również psycholog dziecięcy i psychiatra dzieci i młodzieży. Dzięki temu poradnia jest w stanie zapewnić małym pacjentom całościową i wielokierunkową pomoc medyczną i terapeutyczną. Właściwa współpraca specjalistów daje szanse na skuteczniejsze leczenie.

Świadczenia wykonywane są komercyjnie.


Współpracujemy z: