Kardiolog

dr n. med. Joanna Gawęcka

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu (2000r.), specjalista chorób wewnętrznych (dyplom 2008r.), specjalista kardiolog (dyplom 2014r.). Pracuje jako starszy asystent w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2018 r obroniła doktorat -praca pt. „Wybrane funkcje układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym -obserwacja odległa”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziale szpitalnym oraz w gabinetach kardiologicznych.

W gabinecie przeprowadza konsultacje kardiologiczne oraz wykonuje badanie EKG (elektrokardiografia).

Zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką oraz leczeniem takich chorób serca u dorosłych jak: 

-nadciśnienie tętnicze

-choroba niedokrwienna serca (dusznica bolesna, zawał serca)

-niewydolność serca

-zaburzenia rytmu (w tym częstoskurcze nadkomorowe i komorowe, migotanie przedsionków , trzepotanie przedsionków)

-zaburzenia przewodzenia (bloki serca)

-wady zastawkowe sera

-zaburzenia lipidowe (hipercholesterolemia, hiperglicerydemia)

Ponadto dr n. med. Joanna Gawęcka zajmuje się kwalifikacją do zabiegów koronarografii i angioplastyki tętnic wieńcowych, ablacji zaburzeń rytmu serca, implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), terapii resynchronizującej serca (CRT). Dokonuje oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz oceny kardiologicznej przed zabiegami operacyjnymi.

Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych zjazdach, kongresach i kursach z zakresu kardiologii a w szczególności z echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej, a także jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz European Society of Cardiology. 


Współpracujemy z: