Dla pacjenta

Ogólne zasady rejestracji:

  • rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do soboty,
  • gdy do poradni wymagane jest skierowanie, rejestracja może nastapić dopiero po uzyskaniu owego skierowania,
  • pacjent może rejestrować się osobiście, on-line, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich,
  • gdy skierowanie jest wymagane, należy oryginał dostarczyć w ciągu 14 dni.

 

Wymagane dokumenty podczas wizyty:

  • dokument tożsamości,
  • skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ (jeśli jest wymagane),
  • stosowny dokument potwierdzający przywileje i  uprawnienia,
  • dokumentacja medyczna zgromadzona w czasie choroby oraz dotyczącą choroby przewlekłej, listę przyjmowanych leków.


Dzieci i młodzież do 18 r.ż. na wizytę muszą zgłosić się z opiekunem prawnym.

 

Obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie rejestracji o rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu.

 

Regulamin programu rabatowego dostępny tutaj .

 

 


Współpracujemy z: