Ortopeda

Gabinet ortopedyczny w Centrum Poznania oferuje usługi z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, obejmujące między innymi diagnostykę i leczenie:

 • schorzeń narządu ruchu:
  • zmiany zwyrodnieniowe stawów kończyny dolnej i górnej,
  • urazy narządu ruchu, m.in. zwichnięcia, skręcenia stawów,
  • wady postawy, m.in. skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie,
  • choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa,
  • choroby przeciążeniowe,
  • wady wrodzone, m.in. wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego,
 • ostrzyknięcia diagnostyczno-terapeutyczne (tzw. blokady) stawów, struktur okołostawowych,
 • dostawowe iniekcje roztworu kwasu hialuronowego,
 • USG bioderek niemowląt.

 Doc. dr hab. w Chirurgii Urazowej i Ortopedii Franciszek Rajewski swoje doświadczenie zdobywał w  Klinice Chirurgii Urazowej i Ogólnej AM w Poznaniu( w tym oddział chirurgi dziecięcej ) na stanowisku pracownika naukowego, asystent, adjunkta, w latach 1981-86 jako jej ordynator,w Klinice Ortopedii Dziecięcej oraz jako ordynator wydzielonych łóżek ortopedycznych w Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Degii. Równocześnie od 1971 do 1982 r w Zawodowym Studium Medycznym uczył przyszłch techników radiolgii  i fizjoterapeutów. W okresie pracy w Klinice Chirurgii Urazowej i Ogólnej i uzyskał I i II stopniań specjalizacji z Chirurdii Ogólnej ,jednocześnie  rozpoczął  specjalizację z urologii oraz uzyskał tytuł dr nauk medycznych.
W tym czasie wykonywał zabiegi operacyjne w pełnym zakresie z chirurgii urazowo-ortopedycznej  , ogólnej i urologii.
Wprowadza do Kliniki w pełnym zakresie metodę AO (leczenia operacyjnego złamań) i pierwsze operacje stabilizacji złamań miednicy.
W 1986 r rozpoczął pracę w Klinice Ortopedii i otwarł specjalizację z ortopedii i  traumatologii. Uzyskał tytuł dr hab. med. w zakresie chirurgii urazowej i ortopedii.W tm czsie brał udział w prezentacji Pof. Greena z Wiednia w zastosowaniu po raz pierwszy w Klinice USG, we wczesnej diagnostycze dysplazji stawów biodrowych u niemowląd.
 W 1988 r. opracował zasady teoretyczne i doświadczalne a następnie wprowadził praktycznie do Kliniki Ortopedii Szpitala  im.Prof. Degi metode Ilizarova, najskuteczniejszą metodę leczenia obrażeń i schorzeń narządu ruchu. Relizacja tego zadanie  wymagała dużego wysiłku z powodu  braku dostępnej literatury, sprzeciwu otoczenia i w końcu - braku funduszy.
Metoda Ilizarova pozwala na :
-kompleksowe , jednoczsowe  leczenie schorzeń i obrażeń narządu ruchu eliminując liczne kolejne operacje.
-nie wymaga PRZETACZANIA KRWI (nie ma więc obawy przed zakażeniem  wirusem HIV cz wirusem wszczepiennego zapalenia wątroby B,C )
-umożliwia operacje w przypadku  współistnienia ogniska zakażenia czy upośledzenia ukrwienia kończyn,
-umożliwia wypełnienie znacznych ubytków kości,
- pozwala na skrócenie  pobytu  w szpitalu  od 2 do kilku  dni i wczesne obciązanie operowanej nogi.
-jest jedynym najbezpieczniejszym sposobem stabilizacji wielomiejscowych złamań co  ma podstawowy wpływ na stan ogólny zdrowia i dalsze losy chorego
-i bardzo ważne -pozwala na chirurgiczne podniesienie wzrostu a takže na rekonstrukcję we wrodzonym niedorozwoju kończyn.

W celu kompleksowej opieki nad leczonym dzieckiem  organizował  zespłół w skład którego wchodził :lekarz, psycholog, rehabilitant i pielęgniarka ,co pozwoliło na holistyczne  leczenie z równoczesną edukacją  pacjentów, a w przypadku dzieci, ich rodziców. Zapewnia to bezpieczne kontynuowanie leczenia poza szpitalem w domu pacienta. 
Dla realizacji wytyczonych celów, założył Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Nierównością Kończyn i Niedoborem wzrostu oraz Fundację Rozwoju Metody Ilizarova.
W  1990 r stworzy projekt instrumentarium Ilizarova,  który realizował poznański zakład ślusarski. Pozostałe elementy potrzebne do rozpoczęcia leczenia, zdobywał od wystawców medycznych ze Związku Radzieckiego podczas kongresów naukowych .

Jest jedynym polskim lekarzem , który otrzymał od Prof. G. Ilizarowa   prywatne zaproszenie na 3 miesięczny pobyt w Jego klinice w Kurganiu za Uralem.
W tym czasie był jedynym lekarzem z Polski i krajów Europy Wschodniej zapraszanym na kongresy i workshopy organizowane przez europejskie i światowe Zespoły  Leczenia Metodą Ilizarova. Podczas tych Konferencji spotykał i wymieniał doświadczenie z wieloma autorytetami w tej  dziedzinie jak np. Prof.  Catanneo, Prof. Catagni.  Prof Paleyem  z USA ( obecnie leczącym komercyjnie również polskie dzieci).
 W 1990 wprowadził monitorowanie procesu leczenia m,Ilizarova za pomocą USG co pozwolło ograniczyć  do minimu wykonywanie zdjęc RTG(często kilkadzieśiąt w okresie leczenia) eliminują tym samym niebezpiczeństwo sumownaia dawki rtg. i następstw promieniowania X.

Wprowadził jako jedyny w świecie chirurgiczne znaczne (do 30 cm) podnoszenie wzrostu u dzieci  z karłowatością w 2 roku życia, wobec przyjętego dotąd wieku 8 lat. O znaczeniu operacji w tak wczesnym okresie życia wypowiadała się dr  Strzyżewska - psycholog kliniczny : Dzieci te nie pamiętają nieprzyjemnych wydarzeń okołooperacyjnych i nie mają problemów z przkurczami stawowymi.

Wyniki leczenia Lekarz przedstawia na licznych krajowych i zagranicznych kongresach i konferencjach. Prowadzi również liczne sesje naukowe, poświęcone tej tematyce.

Ratuje wielu chorych  przed amputacją kończyn, o której zadecydowano  w innych jednostkach (w tym zagranicznych).

Dr hab. med. Franciszek Rajewski szkoli lekarzy z rodzimej kliniki i przyjezdnych, w zakresie leczenia schorzeń narzadu ruchu. Pomaga również wprowadzić metodę do Kliniki Chirurgii Ręki.

Wprowadził do Kliniki artroskopie dziecięcą, zakupując  oryginalny  sprzęt Sztorca , z szejwerem i odpowiednim oprzyrządowaniem ( do tej pory  szpital posiadał jedynie sprzęt z darów). Jednocześnie wprowadził dokumentowanie badania artroskopowego w postaci taśm wideo i kolorowych zdjęć.

Wprowadził i wykonywał po raz pierwszy w Klinice Ortopedii  operacyjny  przedni dostęp do kręgosłupa lędżwiowego.

Po raz pierwszy w Klinice Ortopedii wprowadził i wykonał sympatektomie w powikłaniach zrostu kości z przyczyn naczyniowych.

Od roku 1999 prowadzi samodzielnie leczenie na wydzielonych łóżkach ortopedycznuch W Szpitalu im.  Prof. W. Degii  wykonując  cały zakres operacji u dzieci i dorosłych, w tym  endoprotezplastykę stawów biodrowych i kolanowych.

Otrzymuje wiele wyróżnien za swoją pracę jako lekarz  i działalność charytatywno - społeczną m.in.:

-ORDER UŚMIECHU ( drugi po Prof. W. Dedze wśród ortopedów)
-LISTY GRATULACYJNE OD:
  Wojewodów i Marszałka Wlkp
  Wojewody Pomorskiego
  Senatu RP
  Prezydentowej J. Kwaśniewskiej
  Kardynała Dziwisza 2012
-Zostaje  Człowiekiem Wielkiego Serca w Plebiscycie TV 1999
-otrzymuje Medal Senatu RP
- i liczne listy z podziękowaniami od leczonych pacjentów.

Prywatnie lubi muzykę poważną, spektakle operowe, stara się nie opuszczać  premier w Teatrze  Wielkim w Poznaniu.
Z żoną dr.med. Jolantą  Twardowska-Rajewską- gerontologiem, stworzyl działający  przez 20 lat (1992-2012) Salon Literacko-Muzyczny im.Gosienieckiego, na którym gościli znakomici przedstawicele świata nauki i sztuki.
Obecnie wiele czasu poświęca czwórce wnuków ( gdyż dla swoich dzieci z racji zaangazowania zawodowego i charytatywno-społecznego nie miał  czasu ). Dzieci jego są cenionymi specjalistami (prawo, medycyna) również  o wielkim zaangażowaniu w działania charytatywno-społeczne.
Jest miłośnikiem psów; obecnie  towarzyszą mu Akita Amerykańska i Terier Rosyjski.

 

Świadczenia wykonywane są komercynie.


Współpracujemy z: